Je zbytečné připomínat, že cestovat na zahraniční dovolenou bez sjednaného cestovního pojištění, se rovná hazardu. Ošetření úrazu či nemoci může dovolenou výrazně prodražit. Výrazný zásah do rozpočtu pak představují i náklady za převoz zraněného zpět domů.

V určitých případech vám sice může pomoci tzv. modrá kartička zdravotní pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění), která vám ale jen v zemích Evropské unie zaručí poskytnutí péče za stejných podmínek, jaké mají pojištěnci v dané zemi, a pouze ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Počítejte také s tím, že za poskytnutou péči budete platit stejnou spoluúčast jako místní obyvatelé, která je v mnoha zemích dost vysoká.

Pokud ale budete spoléhat jen na ni, musíte počítat s tím, že náklady na transport nebo repatriaci budete muset uhradit ze svého.

Částky za repatriace sanitkou se většinou pohybují v řádech desítek tisíc korun, je-li třeba vypravit letecký speciál, pak hovoříme o statisících až jednotkách milionů korun Ivana Buriánková, Česká pojišťovna

Pokud zdravotní stav člověku nedovoluje dopravit se zpět do Česka po vlastní ose, pak nejvhodnější způsob transportu vždy doporučuje asistenční lékař a následně ho schvaluje pojišťovna.

„Naše pojišťovna disponuje v rámci asistenční služby speciálním transportním týmem, který zajišťuje nejvhodnější způsob dopravy pro naše klienty,“ uvedl Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

Jaké jsou druhy repatriací a kolik stojí
Letecká přeprava
  • U letecké přepravy velmi záleží na závažnosti zranění a s tím spojenou úrovní letenky, destinací a různých cenových akcí. Ceny se výrazně liší i v různé dny a pohybují se v rozmezí 1000 až 50 000 korun.
  • Při zranění dolních končetin je pro pohodlí klienta nutné zajistit více sedadel vedle sebe, většinou to bývají dvě nebo tři. Cena se pak násobí počtem potřebných míst.
  • Pro závažnější zranění nevyžadující stretcher nebo pooperační stavy při letu na dlouhou vzdálenost se využívá Business třída, kde se cena letenky pohybuje dle destinace od 60 do 250 tisíc korun.
  • Pro vážná zranění či pooperační stavy, kdy pacient není schopen cestovat vsedě nebo jeho stav vyžaduje průběžný monitoring, podávání kyslíku či lékařský doprovod, se používá tzv. stretcher. Jde vlastně o plně vybavené nemocniční lůžko umístěné místo 9-12 sedadel. Cena za umístění stretcheru bývá v řádech statisíců korun.
  • Nejdražším typem transportu je letecká ambulance, které se také přezdívá létající JIPka. Ta se využívá u velmi vážných poranění s nutností urychlené operace, polytraumat či v případě ohrožení života během transportu. Kvůli dodržení přiměřeného tlaku vzduchu často létá v nízkých výškách. Náklady na leteckou ambulanci začínají zhruba na 250 tisících korun a v některých případech dosahují až jednoho miliónu.
Pozemní ambulance
  • Ze zemí EU se cena za cestu sanitou obvykle pohybuje mezi 30-40 tisíci korun. Cena se počítá za ujeté kilometry a nejběžněji se využívá u lyžařských zájezdů.
Zdroj informací: ERV Evropská pojišťovna

Náklady na převoz zraněné osoby zpět na území Česka, nebo ve smutnějších případech na převoz ostatků, se každoročně pohybují ve statisících až miliónech korun.

Sanitkou za desítky tisíc, letadlem i za milióny

„Částky za repatriace sanitkou se většinou pohybují v řádech desítek tisíc korun, je-li třeba vypravit letecký speciál, pak hovoříme o statisících až jednotkách miliónů korun,“ uvedla Ivana Buriánková z České pojišťovny. Například pojišťovna Generali za letecký transport klienta se zraněním hlavy z Austrálie zpět do Česka uhradila téměř 800 tisíc korun.

I pojišťovna UNIQA každý rok organizuje několik stovek repatriací sanitními vozy (asi 60 procent) nebo letecky (40 procent). Loni například zajišťovala repatriaci klienta z Indie letadlem po úrazy hlavy a mozku. Náklady pojišťovny se blížily třem miliónům korun. Také letecký speciál přepravující turistku z Itálie, která si zlomila obě nohy při turistice v horách, stál loni v září bezmála milión korun.

„V celkových nákladech závažnějších škodních událostí tvoří transport a repatriace velmi podstatnou část, ceny šplhají do statisíců“, doplnil Divoký, který dodal, že v posledních dvou letech došlo ke skokovému navýšení nákladů na repatriace řádově o téměř sto procent.

Souvisí to s vyšší frekvencí cestování, skladbou destinací a omezenou kapacitou tzv. stretcherů, kdy se na palubu letadla v podstatě umístí nemocniční lůžko. „Aktuálně se bohužel potýkáme se snižující se ochotou charterových a nízkonákladových letů na umístění stretcheru. Tento problém už registrujeme také u pravidelných linek. Důvodem je hlavně vysoká průměrná obsazenost letadel,“ doplnil Divoký.

Podobné zkušenosti hlásí i zahraniční pojistitelé. Například nedávný transport rakouské turistky z Tahiti, kde onemocněna těžkým zápalem plic, zpět do Vídně stál pojišťovnu včetně 14denního léčení v místě pobytu 285 tisíc eur (asi 7,4 miliónu korun). A průměrné náklady na ambulantní let při repatriaci vzrostly v Rakousku za posledních 10 let více než trojnásobně.

Úrazy hlavy, zlomeniny, úmrtí...

Důvodem pro repatriaci bývají především úrazy hlavy a mozku, polytraumata, komplikovanější zlomeniny končetin a také úmrtí. Obvykle jsou pacienti převáženi sanitkou v doprovodu lékaře či sestry, méně často pak letí letadlem.

Repatriace letadlem probíhá dle závažnosti případu buď na klasických sedadlech, na speciálních sedadlech nebo na tzv. stretcherech.

Repatriace se však nemusí vztahovat jen na osoby, ale také na vozidla, kterými lidé cestují. „Případů, kdy bylo potřeba odtáhnout vozidlo ze zahraničí do České republiky, evidujeme za toto léto již 270, a to ještě ani není sezona u konce. S repatriací je většinou spojeno i zapůjčení náhradního vozidla na cestu zpět. Oproti minulému roku jde o 18procentní nárůst,“ vysvětil Jurij Kostaš z Europ Assistance.

Autor:  bab, Novinky, Právo