S účinností od 7. září 2018 může následujících 10 let Univerzita Pardubice poskytovat vysokoškolské vzdělání v šesti oblastech vzdělávání a studijních programech, které mají mít dlouhodobě zaručenou kvalitu, potvrzenou nyní po přísném posouzení akreditačního úřadu.

Pokrývá výuku na šesti fakultách univerzity – fakultě chemicko-technologické, ekonomicko-správní, dopravní, filozofické, elektrotechniky a informatiky, též fakultě zdravotnických studií.

Větší samostatnost školy

Univerzita Pardubice získala vysokou míru samostatnosti, mimo jiné například pravomoc schvalovat si nabízené vysokoškolské studijní programy samostatně, a to v rámci interního akreditačního řízení.

ČTĚTE TAKÉ:
Masarykova univerzita si může schvalovat své studijní programy
Univerzita Palackého obdržela jako třetí česká VŠ institucionální akreditaci

„Získaná institucionální akreditace znamená potvrzení naší vysoké kvality. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ okomentoval získání certifikátu rektor univerzity Jiří Málek.

Univerzita Pardubice tím pádem může poskytovat vysokoškolské vzdělání v šesti oblastech tak, že nabízené studijní programy v bakalářských, magisterských a ve vybraných případech i doktorských studijních programech projdou pouze takzvanou interní akreditací v rámci samotné školy. Nemusí je již k finálnímu schválení zasílat Národnímu akreditačnímu úřadu.

„Umožní nám to být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem pružnější,“ dodal rektor.

„Podle nových studijních programů by se mělo vyučovat už v akademickém roce 2019/2020,“ uvedla na závěr univerzitní mluvčí Valerie Wágnerová.

Autor: fš, Novinky