UI Green Metric World University Rankings je jediný žebříček na světě, který hodnotí, jak univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí. První tři místa obsadily Wageningen University & Research z Nizozemska, University of Nottingham v Británii a University of California, Davis ve Spojených státech.

ČZU je na 46. místě, ze zapojených českých univerzit má prvenství. Dále se umístily až na 350. pozici Univerzita Hradec Králové, 466. skončila Univerzita Pardubice. Žebříček obsahuje 719 škol, celkově posuzoval několik indikátorů: infrastrukturu, energie a klimatickou změnu, odpad, vodu, dopravu a výuku.

Oceněno hlavně třídění odpadu

„Nejlepší hodnocení jsme obdrželi v kategorii odpadů, a to díky systému třídění odpadů či programu zaměřenému na redukci plastů,“ uvedl prorektor ČZU pro mezinárodní vztahy Michal Lošťák. Škola se navíc v nedávné době jako jediná univerzita zapojila do kampaně ministerstva životního prostředí Dostbyloplastu.

Druhou nejlépe hodnocenou kategorií byla energie a klimatická změna, tedy kupříkladu zavádění zelených a chytrých technologií v budovách v areálu univerzity.

„V kampusu máme vlastní mokřad, který zachytává vodu ze střech. Systém se využívá jak pro výzkum, tak při výuce,“ osvětlil rektor Petr Sklenička.

 

Mokřad v kampusu České zemědělské univerzity

Mokřad v kampusu České zemědělské univerzity

FOTO: ČZU

 

Některé z budov mají zelenou střechu, chytré technologie se využívají i při stavbách nových pavilonů. Třeba nový pavilon Fakulty tropického zemědělství ČZU bude mít takzvané energopiloty, na střeše navíc budou fotovoltaické panely. Dobrých výsledků ČZU dosáhla i v dalších kategoriích, mezi které patřila i výuka.

Výsledek studentské soutěže

V podsekci světového hodnocení, která soustředila pouze univerzity sídlící v suburbánním prostředí (na okrajích velkých měst – pozn. red.), se ČZU se sídlem v pražském Suchdole umístila jako sedmnáctá.

„Dlouhodobě se snažíme o kroky, které sníží náš vliv na životní prostředí. V roce 2018 jsme například uspořádali soutěž pro studenty, kde dostali možnost vymyslet, jak v tomto směru vylepšit kampus. Chystáme se instalovat velké filtrační zařízení na vodu a podobně,“ shrnul snahy univerzity rektor Sklenička.

Studenti se pak zúčastnili mezinárodní soutěže v Nizozemsku, jejímž cílem bylo navrhnout k životnímu prostředí ohleduplnou proměnu rotterdamského brownfieldu (z angličtiny, česky „hnědé pole“; je to nemovitost jako pozemek, objekt či areál, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být též kontaminovaná; jde o pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity – pozn. red.).

Autor: fš, Novinky