„Zapojení otevřených vzdělávacích zdrojů více motivuje k využívání inovativních metod i moderních technologií. Otevřené vzdělávání není ale cílem, je prostředkem, jak změnit školu i výuku,” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z organizace EDUin.

Brožura Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání je manuálem k využívání otevřených vzdělávacích zdrojů (z angl. Open Educational Resources) ve škole. Na vývoji brožury se podílela Aliance pro otevřené vzdělávání s pracovníky katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Bezplatné šíření informací za hranice školy

Učitelé se dozvědí, jak otevřené vzdělávací zdroje vytvářet a proč je používat, včetně přehledu variant otevřených licencí Creative Commons, pod kterými mohou nově vytvářené materiály zveřejňovat, rovněž jak díky tomu pracovat s dovednostmi žáků. Brožura je volně ke stažení zde.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015, zabývá se mimo jiné sledováním a napomáháním naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání. Otevřené vzdělávání se snaží využít sílu internetu tím, že využívá jeho rychlost a bezplatnou podstatu šíření informací.

Nejde jen o zveřejnění a zpřístupnění otevřených vzdělávacích materiálů. Otevřené vzdělávání není v rozporu s tradičním konceptem školy a školní docházky. Přináší do něj ale nové možnosti. Otevřené vzdělávání má propojovat školy s mimoškolním vzděláváním, zvyšovat jejich prestiž, digitální gramotnost učitelů i žáků nebo urychlovat výměnu příkladů dobré praxe mezi učiteli.