Jdi na obsah Jdi na menu

Skutečný podnikatel nepotřebuje dotace ani investiční pobídky.

 

Jak vytvářet a rozvíjet lokální podnikatelské ekosystémy, jak by měla místní samospráva reagovat na změny na trhu a jak by je měla zprostředkovat začínajícím i zavedeným podnikatelům, jsou problémy, s nimiž bude třeba se vyrovnat.

 
Investice, ilustrační foto | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
Investice, ilustrační foto 
foto: Shutterstock

 

Tomáš Baťa žil skromně a pracoval více než jeho zaměstnanci, přičemž je nazýval spolupracovníky, protože věřil stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk a Karel Čapek, že bídu lze odstranit jen vývojem společnosti a chudobu osobním úsilím a celoživotním učením. Dokázal své zaměstnance – dělníky, techniky a obchodníky v prodejnách se značkou Baťa – přesvědčit, aby pracovali jako „na svém“, byli iniciativní a vynalézaví a v kritických situacích se snažili loajálně plnit úkoly.

Baťův podnik se časem proměnil a podobal se velké lidové univerzitě, v níž se rozvíjejí lidské schopnosti i charakter. Takové podnikatelské univerzity jsou třeba i dnes. Jen tímto způsobem lze vybudovat a zdokonalovat lokální podnikání s podnikateli nezávislými na dotacích, investičních pobídkách a často pochybných programech. „Spolupráce, nikoli solidarita je klíčem k úspěchu – stejně jako ve fotbale,“ tvrdí ekonom Milan Zelený.

Jak vytvářet a rozvíjet lokální podnikatelské ekosystémy, jak by měla místní samospráva reagovat na změny na trhu a jak by je měla zprostředkovat začínajícím i zavedeným podnikatelům, jsou problémy, s nimiž bude třeba se vyrovnat.

Dobrá místní spolupráce

Skuteční podnikatelé jsou kreativní, spolupracují, vzájemně se doplňují a snaží se být přínosem pro společnost. Hierarchické řízení ve smyslu ty si sedni sem a dělej toto a ty tam a dělej něco jiného, u nich postrádá smysl. Vědí totiž, že firma je živý organismus. Potřebují efektivní lokální podnikatelské prostředí neboli ekosystém s místními akcemi v globálním světě. „Podnikatelské ekosystémy“ tvoří základ podnikání – daná oblast by měla získávat znalosti z celého světa a připravovat se na expanzi.

 

Pro dobrou místní spolupráci a koordinaci akcí je třeba, aby si malé podniky vytvořily vlastní akciovou společnost, která je napojená na podpůrné instituce – univerzity, odborové a zaměstnanecké asociace, střediska marketingu a výzkumu a vývoje a orgány místní a centrální vlády

 

Pro dobrou místní spolupráci a koordinaci akcí je třeba, aby si malé podniky vytvořily vlastní akciovou společnost, jako je Nordvest Forum, která je napojená na podpůrné instituce – univerzity, odborové a zaměstnanecké asociace, střediska marketingu a výzkumu a vývoje a orgány místní a centrální vlády.

Akciové společnosti se pak snaží malé podniky naučit adaptibilitě. Vytvářejí společné zdroje, které zabezpečují a financují například školení či zaučování zaměstnanců, popřípadě vrcholného managementu, výměnu zkušeností, zvládnutí a využití technologií či vztahy na pracovišti nebo firem.

Celosvětově osvědčené postupy, jako je průmyslové město bratří Baťů, Silicon Valley, italské regiony Prato a Veneto, australská TCG, Glasgow (družstevní podnikání), Boloňa (kreativní podnikání) či Barcelona (inkluzivní podnikání), jsou příkladem organizace „ekosystémů“ ovlivňujících lokální ekonomiku, tedy město a jeho okolí.

Nezávislá a soběstačná pracovní síla

Lokální podnikatelské ekosystémy často tvoří města a jeho management umožňující a usnadňující podnikání, školy produkující kvalitní pracovní sílu, finance na podnikání, infrastruktura a podnikatelsky přátelský trh. V důsledku globálních změn musí mnoho měst upravit své programy na podporu zaměstnanosti a vidět manažersky.

 

Kvůli měnícímu se vztahu zaměstnavatele a zaměstnance města také musejí usilovat o kulturu zaměřenou na vytváření nezávislé a soběstačné pracovní síly

 

Programy zaměstnatelnosti musejí vychovávat i k řemeslům a podnikání s důrazem na dovednosti, které jsou v dané lokalitě třeba, a připravit začínající podnikatele na komplexní řešení problémů, a aby kriticky mysleli a účinně argumentovali. Města se musejí přizpůsobit nárůstu živnostníků a malých rodinných firem, které podpoří aglomeraci, připojí se k lokálním programům a budou používat nové obchodní modely.

Kvůli měnícímu se vztahu zaměstnavatele a zaměstnance města také musejí usilovat o kulturu zaměřenou na vytváření nezávislé a soběstačné pracovní síly například takzvanými hackhatony, soutěžemi, jejichž účastníci mají 40 hodin neomezený přístup k poradcům a internetu, a buď se připojí k ostatním, nebo dotáhnou své dosud nerealizované myšlenky a nápady.

Stačí přijít na hackhaton s notebookem a spacákem. Ostatní, například technologie či poradci jsou k dispozici. Účastnící si mohou vyzkoušet technologie, ke kterým se běžně nedostanou, získat snadno a přímo know-how a najít platformu, kde mohou diskutovat o svých nápadech.

Udržitelné autonomní komunity

 

Rozvoj lokálních podnikatelských ekosystémů s výrobou a službami, jejž posiluje propojení a komunikace místních kultur s globálními znalostmi a zkušenostmi, umožňuje vznik dlouhodobě udržitelných autonomních komunit

 

Při vytváření lokálních podnikatelských ekosystémů je třeba za prvé rozpoznat moc zákazníka, uživatele, klienta a spotřebitele a umožnit jim se rozhodovat se v kontextu jejich lokální kultury. Za druhé, podporovat sdílení, komunikaci a spolupráci kvůli spontánnímu dobrovolnému propojení a svobodné tvorbě produktů a služeb v kontextu lokální kultury. Za třetí posilovat uživatele, nikoliv skupiny, aby se stali lídry, a umožnit jim rozvoj systému v rámci místních, kulturně zakotvených potřeb, hodnot a preferencí.

Rozvoj lokálních podnikatelských ekosystémů s výrobou a službami, jejž posiluje propojení a komunikace místních kultur s globálními znalostmi a zkušenostmi, umožňuje vznik dlouhodobě udržitelných autonomních komunit.