Jdi na obsah Jdi na menu

Singapur je Silicon Valley jihovýchodní Asie

  • Singapur je bránou do celého regionu jihovýchodní Asie.
  • Díky tomu ho vyhlíží řada světových exportérů.
  • Ti čeští mohou využít služeb CzechTradu či CzechInvestu.

K Singapuru se upírá pozornost všech, kteří nechtějí zůstat pozadu. Proč? Kvůli strategické poloze státu v rámci jihovýchodní Asie, implementaci nejnovějších výsledků technologického pokroku do ekonomiky a v neposlední řadě jde o významnou křižovatku obchodních cest. Od ledna 2016 v zemi působí také kancelář agentury CzechTrade.

Singapurská republika má přes 5,8 mil. obyvatel. Hustota populace činí více než 7500 obyvatel/km². Tamní ekonomika patří mezi světově nejúspěšnější, HDP se v posledních letech pohybuje kolem 55 tisíc USD, nezaměstnanost prakticky neznají (její míra se už po řadu let pohybuje do dvou procent) a rovněž zahraniční dluh je na nule. Po Londýnu, New Yorku a Tokiu je Singapur čtvrtou nejvýznamnější finanční metropolí na světě. Tamní přístav v objemech překládky kontejnerů zaostává v globálním měřítku jen za Šanghají.

Předpokladem pro ekonomický rozvoj a prosperitu země jsou na jedné straně jasně daná a důsledně dodržovaná pravidla, na straně druhé pak jednoduše a nízko nastavené daně. Firmy a korporace platí plošně ze zisku daň ve výši pouhých 17 procent, kapitálové výnosy zdanění vůbec nepodléhají. Větší problém naopak představují vysoké náklady na bydlení a pronájmy plochy, související s vysokou hustotou osídlení.

Program CzechAccelerator

Další zájemci se do programu Czech­Accelerator mohou hlásit od června 2018. Podrobnější informace o službách CzechInvestu pro start-upy a inovativní společnosti jsou na webových stránkách www.czechinvest.org/start-upy.

Vzájemný obchod mezi Českem a Singapurem má v poslední dekádě vzestupnou tendenci. Celkový obrat Česka se Singapurem za rok 2017 přesáhl 17,3 mld. Kč, z toho na tuzemský vývoz do Singapuru připadlo 7,3 mld. Kč, zatímco dovoz ze Singapuru činil asi 10 mld. Kč.

Přes Singapur se dostanete do dalších zemí jihovýchodní Asie či do Indie

Singapur je bohatá země využívající nejmodernější technologie a vyžadující výrobky a služby nejvyšší světové úrovně. Ačkoliv se jedná o malý ostrovní stát, počtem obyvatel je tamní trh větší než slovenský či dánský. Kupní síla je vysoká, každá šestá domácnost v Singapuru disponuje majetkem větším než jeden milion singapurských dolarů, tedy více než 16 milionů korun.

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem musí Singapur naprostou většinu zboží pro vlastní spotřebu dovážet. Kromě spotřebního zboží představují velkou příležitost dodávky pro vědu nebo průmysl. Při obchodování s touto zemí nemusí jít jen o dodávky pro tamní zákazníky. Přes obchodního partnera v Singapuru lze expandovat na trhy v oblasti jihovýchodní Asie, ale také na velký čínský trh nebo do Indie. Paradoxně je cesta na jiné trhy přes partnerskou firmu v Singapuru nakonec mnohdy kratší a právně snazší.

Téměř ze 40 tisíc zahraničních firem je v malém ostrovním státě 3200 společností z Číny a 4400 z Indie. Právní prostředí je zde na vyšší úrovni nejen oproti řadě jiných zemí Asie. Země má omezené surovinové zdroje, proto většinu produktů dováží. Skoro polovinu průmyslové výroby tvoří elektrotechnika, která potřebuje zahraniční subdodavatele. Singapur je jednou z nejotevřenějších ekonomik s liberálním celním režimem, což ale na druhou stranu láká mnoho dodavatelů z nejvyspělejších zemí světa − vzniká tak velká konkurence.

Singapurci jsou velmi precizní a přitom poměrně akční obchodní partneři, striktně respektují hierarchii a vždy je potřeba vyčkat finálního schválení kompetentními pracovníky. Nejsou příliš velkorysí, je potřeba počítat s tím, že se budou zabývat skutečně každým detailem v navrhované smlouvě a jen neradi budou slevovat ze svých představ.

Přestože jsou mladí Singapurci velmi dynamičtí, mají velký respekt k věku a ke zkušenostem. Velkou roli hraje společenské postavení a také majetkový status. Lidé, kteří poctivě a úspěšně podnikají a získali větší majetek, jsou zde ve velké úctě. Naopak s nepoctivci se nesmlouvavě vypořádá tamní legislativa, neboť (nejen) daňové podvody jsou v zemi velmi tvrdě trestány a dochází i k majetkovým postihům.

Prosadit se českým firmám na náročném singapurském trhu pomáhá kancelář agentury CzechTrade, která přímo v místě poskytuje praktickou asistenci zaměřenou na vyhledání potenciálních obchodních partnerů, sjednání schůzek nebo přímo etablování firmy v Singapuru. Zázemí kanceláře CzechTrade je českým firmám k dispozici nejen co se týká poskytnutí dočasného administrativního zázemí v kompletně zařízené kanceláři na dobu až 90 dní, ale pracovník kanceláře českou firmu odborně provede například procesem založení pobočky v zemi.

CzechInvest má pro potenciální partnery v jihovýchodní Asii dva programy

Vedle CzechTradu v Singapuru je aktivní také agentura CzechInvest. "Singapur je vyspělý stát s dynamickou a flexibilní ekonomikou, který disponuje jedním z nejstabilnějších a nejvíce konkurenceschopných trhů. Nikoho asi nepřekvapí, že se stal přirozenou základnou pro technologické firmy a investory, kteří usilují o vstup na asijské trhy, především do regionu jihovýchodní Asie, ale i do Indie a Číny," říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů agentury CzechInvest.

Pro zájemce o atraktivní region jihovýchodní Asie má CzechInvest připraveny dva programy zaměřené hlavně na setkání s potenciálními obchodními partnery, investory a odbornou veřejností (program CzechMatch) a tříměsíční akceleraci v tamním inkubátoru (program CzechAcce­lerator).

O své zkušenosti s programem CzechAcce­lerator a singapurským trhem se podělil i Petr Heller, CEO společnosti Retailys, která se zaměřuje na e-commerce, a aktuálně se vrátil ze Singapuru. "Lze říci, že účast v programu CzechAccelerator pro nás měla obrovský přínos a bez přehánění ji lze označit za zcela zásadní posun," říká Heller. "Pomohla nám rozvíjet náš projekt v celé řadě ohledů, ať už se jedná o získávání nových kontaktů v regionu, který je pro evropské společnosti poměrně specifický, konzultace našeho podnikání se zkušenými mentory či každodenní analýzu nových trendů v oblasti asijské e-commerce, které nás následně inspirovaly ve vytváření zcela nových a inovativních funkcionalit v našem systému Retailys.cz," dodává Heller.

Dle jeho zkušenosti se zde například v oblasti e-commerce řeší problémy, které se v České republice či v regionu střední Evropy teprve řešit začínají. I proto zde Heller založil po Londýně již druhou zahraniční pobočku.

Singapur je mozkem celého regionu

Výhodou Singapuru a celého regionu není jen trh s více než 650 miliony obyvatel, kde sídlí asijská zastoupení mnoha nadnárodních společností. Je to také místo, kde kaž­dý start-up od počátku přemýšlí o tom, jak svoje služby škálovat pro desítky milionů uživatelů. Singapur lze bez jakékoliv nadsázky označit za Silicon Valley celého regionu jihovýchodní Asie.

Služby agentur CzechTrade a CzechInvest lze využít návazně. Například zástupce společnosti může v rámci podpůrných programů Czech­Investu odjet do Singapuru na zkušenou (což je max. na tři měsíce). Pokud se následně v zemi rozhodne pokračovat, může využít asistenci CzechTrade na období 30 až 90 dnů, což je doba, než si česká firma v Singapuru založí firmu a zajistí si vlastní kancelář

Autoři: Jiří Zavadil, Lucie Hustolesová