Studenti označili za tři nejvýznamnější nevýhody vlastního podnikání riziko neúspěchu či krachu (88 procent studentů), shodně (67 procent) se dále obávají vyšší míry nejistoty i toho, že budou mít méně volného času.

Jistota zaměstnání

Jak intenzivně vnímají překážky se začátkem podnikání, se mezi studenty částečně liší podle jejich vztahu k samostatné výdělečné činnosti. Ti, kteří by chtěli v budoucnu podnikat, uvádějí nejčastěji jako překážku nedostatek finančních prostředků (63 procent), poté obavu z neúspěchu (51 procent). Třetina neví, jak na to, další přibližně třetina vidí překážku v legislativních požadavcích. Čtvrtina respondentů uvedla, že je škola na podnikání dostatečně nepřipravila.

Do značně míry se tak potvrzují výsledky průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR mezi 600 studenty z loňského září, že mladí lidé dávají před podnikáním přednost jistotě zaměstnání. „Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní než před pár lety, bohužel přesně odráží pohodlný přístup k životu,“ okomentoval to tehdy člen představenstva asociace Zdeněk Tomíček. [celá zpráva]

„Není překvapením, že mezi vysokoškoláky převažuje preference zaměstnaneckého poměru před podnikáním. Mohou sice disponovat velmi dobrými nápady, odrazují je ale stejné problémy, se kterými bojují všichni podnikatelé. Tedy velké množství formalit spojených se založením společnosti, jejím vedením a s tím spjatou administrativou a byrokracií,“ poznamenal nyní prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podpora podnikání mladých

Podle komory jsou výsledky průzkumů užitečnou informací pro stát i finanční instituce. S výsledky seznámí ministerstvo školství i univerzity. Hodlá apelovat na státní správu, aby zvážila nějakou atraktivní podporu začínajícím podnikatelům.

Komora navíc v současnosti realizuje mezinárodní projekt zaměřený na podporu start-upů (začínajících firem). V rámci projektu organizuje pro studenty šestiměsíční školení pod vedením zkušených lektorů s praxí, které probíhá v play parku Brno. Cílem je podpořit mladé a začínající podnikatele s chytrým nápadem.

Aktuální průzkum rovněž zjišťoval, jak studenti nakládají se svým volným časem. Téměř 60 procent z nich ve volném čase pracuje nebo chodí na brigády. Podíl studentů, kteří se ve volném čase věnují podnikání nebo rozvoji podnikatelského záměru, se mezi sledovanými školami liší. Na většině škol se podnikání mimo školu věnovalo pět až osm procent studentů.

Nejvíce studentů se podnikání mimo školu věnuje na Fakultě ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, a to kolem 15 procent.

Související články