***

Jestli to dopadne či nikoliv, záleží i na ostatních zúčastněných tohoto "politického" (čti už raději pimprlového) divadla. To vše je naprosto zřejmé a jasné. Mně osobně nyní opravdu nejvíce zajímá, kdo v této frašce skutečně tahá za nitky. To je totiž to co je podstatné (směroplatné) určující jak současnost, tak především pak budoucnost. A figurky nechť mi prominou, ale nejsou opravdu tak důležité. Stejně jako nejsou těmi nejlepšími odborníky, jak v celku správně zhodnotil a poznamenal pan Špidla. To, že on sám nevybočuje z mezí této kritiky je vlastně symptomatické, a stává se to jistě mnohdy i nám samotným, kdy kritika čehokoliv, nastavuje vždy také zrcadlo nám samotným. Pokud si to alespoň uvědomujeme, není to s námi ještě tak zlé.

A přesně to, neplatí pro Milouše Zemana, který je klasickým příkladem toho, jak to vypadá, když tato hranice je překročena, když tato sebereflexe už nefunguje. Je to neštěstí pro postiženého jedince, a v tomto případě je to také neštěstí pro celou zemi. Krásný příklad toho, mohl zaznamenat každý, kdo četl či viděl reakce postižených při návštěvě vašeho prezidenta v zahraničí. Překvapení německé redaktorky, které se Zeman zeptal, je-li teroristkou, nebralo konce ani po dodatku Zemana, že to byl "vtip". Vím, že tady to těžko někdo zaznamenal, ale bylo evidentní, že nám ten váš prezident, dělá doslova medvědí službu, podobně jako např. dívkám uneseným v Pákistánu. Prostě a jednoduše, tento člověk, nás v očích zahraničního tisku, a myslím, že i v očích politiků, srazil ještě o několik příček níž, než jak byla Česká republika a politika vnímána dodnes.

"Destrukce politické kultury, která se zdála být více „nedestruovatelná“, pokračuje tedy každým krokem tohoto skutečného "dinosaura" české politiky, a nejen tím, že vytahuje další prvohorní či druhohorní potvory na denní světlo, ale především právě vlastní rétorickou invencí, dehonestující nejen jeho samotného, ale především i celou politickou garnituru. Někomu to snad může připadat zábavné či dokonce vtipné, když prezident země, tituluje své kolegy, ústavní zvyklosti a vše co mu stojí v cestě, idiocií a idioty, mafií či mafiány, zločineckými strukturami či zločinci (bez ohledu na to, kým je sám obklopen). A například vlastní zemi "spálenou zemí", svého času pro mne bájný a určující výrok, kdy on sám se pak ve svých očích stává hrdinou (není to výjimečný případ), který zničující oheň a onu spálenou zemi zachrání! No, chce-li být za každou cenu hasičem, spíše však "soptíkem" *, který klidně založí požár, aby jej pak mohl hasit poté, co se stane hasičem, je to jeho kolo, ale občané by mu na tento "špek" neměli skákat, tedy pokud nejsou jen šedé myšky, stejně jako jeho nohsledi a přisluhovači."

No, dopustil jsem se nyní tak trochu něčeho podobného, a snad ti "dovtipnější" pochopí proč. Není problém používat expresivní výrazy, není problém pustit svou fantasii na špacír. Není žádný problém pro průměrně sečtělého či inteligentního občana, pozurážet všechny okolo a udělat z nich ve vlastních očích hlupáky či idioty. Nevím jistě, že to je to, co tato země potřebuje, že to je to, co této zemi prospěje. Vím jistě jen to, že to není to, co od prezidenta, v česku tradičně od respektované hlavy státu očekáváme. Bohužel. Miloš Zeman, poškozuje tuto zemi v zahraničí. Co hůř, Miloš Zeman, na rozdíl od svých slibů, od počátku vráží klín mezi lid a rozdmychává vášně mezi svými přívrženci (například s šálou, oddělené páskou) a mezi jeho odpůrci, čímž poškozuje schopnost občanů této země, vypořádat se nejen s krizí ekonomickou, ale především s krizí politickou, která je nyní neoddiskutovatelná. Miloš Zeman, tedy opravdu není dobrý prezident; a přesto, že ho jeho přívrženci považují za velmi inteligentního a zkušeného politika, já si myslím, že ani tomu, tak není. Konec konců jsem to nejen já předpokládal a psal o tom už při probíhající přímé volbě prezidenta.

***

Obavám se jen, že se s tím nyní už nedá nic moc dělat, protože prezident je demokraticky volen na pětileté období, a jediný kdo by mohl zasáhnout je snad onen lid, kterým se všichni jemu podobní neustále ohánějí; tedy jeho případná nespokojenost, vyjádřená v hromadné občanské aktivitě, v celospolečenských nepokojích, které by takového prezidenta snad vykázala do patřičných mezí, tedy do mezí parlamentní demokracie, což skutečně v současné atmosféře nehrozí. V jiném případě, už pak snad jedině řízený zásah vyšší moci. Ani jedno není vůbec pravděpodobné, a to z různých důvodů, především pak z neexistence obého. Chtělo by se mi říci "bohužel", ale žal zůstane zase jen nelhostejným a doposud myslícím lidem.

* soptík - kreslená postavička, která chce být za každou cenu hasičem. Jinak vložka pro dětinské příznivce Miloše Zemana a také ČSSD, kteří evidentně milují pohádky, a kterým jsem chtěl udělat radost. :o)