Jdi na obsah Jdi na menu

Zde je pět bodů, jak porazit islámský terorismus.

6. 6. 2017

Chtějí nás zabít. Všichni muslimové jsou náchylní k tomu, aby se stali teroristy.  Světoznámý znalec islámu promlouvá

ROZHOVOR Jeden z nejznámějších světových exmuslimů, odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká, že islám je náboženství, které vyzývá muslimy k terorismu. Ali Sina navrhuje pět bodů, jak porazit islámský terorismus. „Multikulturalismus je pohroma. V mixu s islámem je to katastrofa. Pokud teď nezastavíme islám, tato multikulturní utopie pouze přinese více smrti, případně povede k občanské válce,“ varuje.

Chtějí nás zabít. Všichni muslimové jsou náchylní k tomu, aby se stali teroristy. Zde je pět bodů, jak porazit islámský terorismus. Světoznámý znalec islámu promlouvá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Na Letnou za ministerstvo vnitra svolali muslimové modlitbu (arabsky salát). Protestovali tak proti zásahu policie minulý pátek

Jaký je váš komentář k teroristickému útoku v Manchesteru? Pak zase v Londýně…

Není to nic, z čeho by byl člověk překvapený. Terorismus je integrální a neoddělitelnou součástí islámu a povinností pro všechny muslimy. Oni tomu říkají džihád a ten je považován za vstupenku do ráje.

Mohamed popsal peklo velmi živým jazykem jako místo věčných muk. Řekl, že nikdo si nemůže být jist, zda bude poslán do pekla, nebo do ráje. Dokonce on sám si nebyl jist svým vlastním osudem. Výjimkou jsou ti, kdo bojují cestou Alláha, zabíjí „nevěřící“ a jsou během toho zabiti. Takoví muslimové, řekl, jsou mučedníky a jako dědictví získají ráj bez ohledu na to, jaký zločin mohli provést.

Dokud muslimové věří v tento podvod, budou přitahováni k terorismu a budou pokračovat ve vraždění ostatních. Islám je tím problémem. Manchester, Londýn, 11. září, Bali, Islámský stát, Al-Káida, Shabab, Hizballáh a všechen ostatní islámský terorismus jsou symptomy. Tyto masakry budou pokračovat tak dlouho, dokud bude islám akceptován jako náboženství a muslimové budou žít mezi námi.

Kdo nese odpovědnost?

Existuje několik viníků. Primárními viníky jsou islám a ti, kteří v toto náboženství nenávisti a teroru věří. Jsou to muslimové, kdo učí islámu své děti. Jsou to oni, kdo hlásají, že jejich teroristický prorok byl vzorem dobra, který má být napodobován. Všichni muslimové jsou zodpovědní za všechen islámský terorismus. Bez muslimů by zde nebyl islám a nebyl by zde terorismus. Islám hlásá teror a všichni muslimové věří v islám, podporují ho a vychovávají děti, aby ho praktikovaly. To znamená, že každý muslim má krev na svých rukou. Každý z nich je vinen, ať již zabíjí ostatní osobně, nebo podporuje ty, kteří to činí. Když muslimové vyučují své děti islámu, vyučují je terorismu.   

A kdo jsou dalšími viníky?

Sekundárně padá odpovědnost na ramena politiků a globalistických médií, která obhajují islám. Islám vyhlásil válku celému lidstvu. Jeho sloganem je, že ustoupit je zemřít. Muslimové jsou nepřítelem. Politici, kteří otevírají brány země nepříteli, jsou zrádci. Nepřátele nemůžeme obviňovat za to, že nás zabíjejí. To je jejich džob. Jsou loajální své věci. Ale politici jsou zvoleni k tomu, aby bránili lidi. Pokud vpustí nepřítele dovnitř, jsou to zrádci. 

Média též patří mezi pachatele, protože ponechávají lidi v temnotě pomocí lží jako multikulturalismus. Multikulturalismus nikdy nefungoval, zvláště, když jsou kultury tak protikladné jako západní žido-křesťanská humanistická kultura a islámský barbarismus.

V čem jsou protikladné?

My věříme v rovnost. Islám prosazuje nadřazenost. V islámu jsou muži nadřazeni ženám a muslimové jsou nadřazeni nemuslimům. My věříme v demokracii. V islámu je právo dáno arabským božstvem a nikdo to nemůže zpochybnit. Islám je nekompatibilní s evropskými hodnotami. Multikulturalismus je pohroma. V mixu s islámem je to katastrofa. Pokud teď nezastavíme islám, tato multikulturní utopie pouze přinese více smrti, případně povede k občanské válce.

Multikulturalismus je šílenství. Já jsem Peršan. Ale když jsem přišel na Západ, vzdal jsem se své kultury a přijal jsem židovsko-křesťanskou kulturu Západu. Pokud to muslimové neumí udělat, neměli by sem přicházet a my bychom je zde neměli vítat.

Stanou se teroristické útoky normální běžnou součástí našich životů v Evropě?

To je ta věc, kterou politici chtějí, aby jí lidé uvěřili. Zahnali se do kouta svým multikulturním dogmatem. Islámský terorismus může být poražen, pokud se lidé rozhodnou, že ho porazí.

A jak může být poražen?

K tomu je pět kroků. Pokud je neuplatníme, Evropa padne. Jinými slovy, buď přijmeme tyto kroky, nebo miliony lidí zemřou. Těmito kroky jsou:

1) Zbavit se defétistických politiků, kteří věří, že islámský terorismus je fakt, který musíme přijmout a musíme s ním žít. To jsou ti samí lidé, kteří stvořili tento problém. Nemají žádné řešení, aby to vyřešili. S nimi u moci islámský terorismus pouze poroste a teroristé budou stále smělejší. Více a více lidí bude zabito a západní země padnou do rukou muslimů. Dle toho, jak se věci mají, muslimové se stanou většinou v Evropě, zvláště ve Francii, před koncem století. Ale Evropa padne do klína muslimům před tím, než se muslimové stanou majoritou.

Nepřítelem není radikální islám. Nepřítelem je islám. Když ho nazýváte radikálním, tak tím implikujete, že existuje mírový islám – to je ale lež. Existují mírumilovní muslimové, ale neexistuje něco jako mírumilovný islám. Muslimové jsou mírumilovní do té míry, do jaké ignorují své náboženství islámu. Stanou se radikálními, jakmile si prohloubí své znalosti islámu. Je pravděpodobnější, že si prohloubí svou znalost a vrátí se ke svým kořenům, když imigrují do nemuslimské země. To je to, co nazýváme „doma vypěstovaní radikálové“ (home grown radicals).

Je důležité znát nepřítele a nazývat ho jeho pravým jménem. Nepřítelem je islám. Všichni muslimové jsou vojáky islámu, někteří více, někteří méně. Vše záleží na jejich znalosti islámské víry. 

A jelikož je nemožné uchovat muslimy v nevědomosti o jejich náboženství, všichni muslimové jsou náchylní k tomu, aby se stali teroristy. Jen prostě nikdy nevíte kdy. Jejich děti znamenají větší ohrožení, protože v několika letech se z nich stane mládež, a když jim jednou bude odhaleno islámské učení, je velmi pravděpodobné, že se stanou teroristy.

Bod číslo 2 je zastavit muslimskou imigraci. Musíme přijmout politicky nekorektní a ošklivou pravdu, že muslimové jsou od nás velmi odlišní. Mají velmi odlišný systém hodnot, který je neslučitelný s našimi.

V jakém směru neslučitelný?

My milujeme život, oni milují smrt, zvláště naši. My chceme koeexistenci, muslimové chtějí ovládat. My věříme v rovnost, muslimové věří v nadřazenost. Islám se nemůže změnit a z toho plyne, že se ani muslimové nemohou změnit. Tyto hodnoty jsou vlastní islámské duši. Islámské myšlení je nekompatibilní se západním myšlením. Muslimové se nemohou a nebudou integrovat. Segregují se, vytvářejí své vlastní komunity a usilují o to, aby si podmanili ostatní a vládli jim. Čím více porostou ve svých počtech, tím více ztratíme své svobody, až do naší porážky a ztráty naší země a identity.  

A jaké jsou další body, jak porazit islámský terorismus?

3) Zakázat expanzi a praktikování islámu. Islám prohlašuje, že je náboženstvím a vyžaduje statut náboženství a privilegia. Nicméně islám je také stát a vláda. Zatímco Kristus řekl, „dejte císaři, co náleží císaři“, a prohlásil, že jeho království není z tohoto světa, Mohamed řekl „al Islamo deenun wa dawlah“ – Islám je náboženství a vláda. Odkázal své náboženství takovým způsobem, že je nemožné ho praktikovat bez jeho politické dimenze. 

Kristus přišel, aby osvobodil lidstvo od všech náboženství, abychom mohli mít přímý vztah s naším Otcem na nebesích bez prostředníků. Mohamed stvořil náboženství, které má řídit všechny aspekty lidského života a má vládnout nad lidstvem. To jsou protichůdné cíle a navzájem se vylučující.  

Dokud jsou muslimové minoritou, zůstávají poklidnými, ale jakmile jejich počty narostou, musí se pokusit převzít zemi, ve které žijí, prostřednictvím teroru a dalších prostředků a ustavit vládu práva šaría. Toto činí z islámu nepřátelskou, cizí politickou sílu. Je na politicích, kteří byli zvoleni, aby chránili naše země před nepřáteli, aby zakázali islám a zakázali jeho praktikování – samozřejmě legální ústavní cestou. Jak řekl turecký prezident +: „Mešity jsou naše kasárna, kopule mešit našimi helmami, minarety našimi bajonety a věřící našimi vojáky.“ Proto musíme zvolit politiky, kteří chtějí porazit nepřítele a zničit jejich kasárna, přilby a bajonety a vyhostit jejich vojáky.

Zásadou číslo 4 je deportovat muslimy.

Deportovat je?

Ne všichni muslimové jsou teroristé, ale islám podněcuje terorismus. Mohamed byl teroristou. Dělal nájezdy na vesnice a města nemuslimů, za úsvitu využíval moment překvapení, zabíjel neozbrojené muže a bral si jejich ženy a děti za otroky a sexuální otroky. Ačkoli Korán je matoucí kniha, jejím jediným jasným vzkazem je: „zabíjej nevěřící“. Všichni muslimové věří v každé slovo Koránu. Všichni muslimové považují Mohameda za nejlepšího člověka, kterého by měli napodobovat. Člověk nemusí znát sylogismus, aby si dal jedna a jedna dohromady a došel k závěru, že všichni muslimové věří v terorismus.

Terorismus neboli to, co nazývají džihádem, je esenciální, zásadní součástí jejich víry. Všichni muslimové jsou potenciáními teroristy, ale jejich děti mají větší pravděpodobnost, že jimi budou. Muslimové se množí tak nejrychleji, jak to jde, a dokonce, pokud zastavíme jejich imigraci, ti kteří zde již jsou, se stanou naší noční můrou v několika málo letech.

Islám je nebezpečné vyznání. Ale nebezpečná vyznání neznamenají nebezpečí, dokud v ně někteří lidé nevěří a nesnaží se je praktikovat. Vyznání thugů v Indii či víra Aztéků v Huitzilopochtliho jsou taktéž teroristickými vyznáními. Ale dnes nepředstavují žádnou hrozbu, protože nemají následovníky. Nebezpečného vyznání bychom se měli bát pouze, pokud existují lidé, kteří v něj věří. S 1,5 miliardou vyznávajících následovníků je islám největší hrozbou pro humanitu, která kdy existovala. Neměl byste spát, když váš soused či spolupracovník věří ve svého boha, který mu nařídil, aby vás zabil.

Zásadou číslo 5 je: Hovořte pravdu o islámu. Achillovou patou islámu je jeho vlastní démonická kniha Korán a pravda o jeho zakladateli. Korán je plný chyb, absurdit, násilí a nenávisti. Je to ta nejodpornější kniha, která byla kdy napsána. A ten, kdo ji diktoval, byl masovým vrahem, pedofilem, úkladným vrahem, zhýralcem, opovržení hodným individuem, které spáchalo strašné zločiny.

Ironií je, že jediné životopisy Mohameda, které máme k dispozici, jsou ty zaznamenané a zapsané na základě zpráv jeho vlastních následovníků. A dokonce i ve světle, ve kterém ho portrétují, je bezcitným mužem. Potřebujeme upřímnou diskusi o Mohamedovi. Potřebujeme hovořit o islámu a potřebujeme hovořit o muslimech. Strach z muslimů a islámu není iracionálním strachem. Jak se nemáme bát lidí, kteří vyznávají víru, která jim říká, že nejrychlejší cestou, jak se dostat do ráje, je zabíjet nás? Není bigotností obávat se těch, kteří vyznávají teroristickou víru. Je bláznivé se takových lidí neobávat.

Takže, pokud porážku islámského terorismu myslíme vážně, těchto pět kroků je jedinou cestou. Dovolte mi je shrnout:

1) Nevolte bezradné politiky, kteří se domnívají, že islámský terorismus je prostě součástí života. Není. Může být poražen, pokud zde bude vůle. 2) Zastavte imigraci muslimů. Pro muslimy je více pravděpodobné, že se radikalizují, když imigrují; a zvláště jejich děti znamenají velké riziko. 3) Uzavřete mešity a zakažte islám. Jak můžeme dovolit subverzivní, paralelní a nám nepřátelské vládě, aby operovala pod naší ochranou? 4) Dokud muslimové neodsoudí islám, musí být odsunuti. Všichni muslimové věří v teroristické vyznání a teroristickému prorokovi. Všichni z nich jsou potenciálními teoristy, zvláště jejich děti. 5) Hovořte pravdu o islámu beze strachu, že budete nazváni islamofoby, což je jen podvod, jak nás umlčet. Musíme ochraňovat své životy, ne citlivost těch, kteří nás chtějí zabít.

Nebude ale nakonec výsledkem terorismu, že svobody občanů – právo mít zbraň a mít svobodu slova – budou omezeny a imigrace, islamizace a multikulturalismus budou pokrčovat dál, jako by se nic nestalo?  

To je agenda globalistů. Muslimové jsou pouze nástrojem v jejich velkém plánu. Cílem je koncentrovat moc v rukou několika. Díky jejich náboženství teroru, muslimové jsou perfektními užitečnými idioty, aby přinesli chaos do celého světa a nechali ho padnout do rukou globalistů. To je důvod, proč globalisté podporují imigraci a islamizaci. To se nezastaví, dokud se lidé neprobudí a nezastaví to.

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Ali Sina založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům Stručný životopis zakladatele islámu.

autor: Lukáš Petřík