Jdi na obsah Jdi na menu

Ve špičkové advokacii pro robotizaci místo mít nebude

 

„Nevěřím, že umělá inteligence bude schopná nahradit úplnou syntézu schopností špičkového právníka. Možná, že to nastane u komoditizovaných věcí, jako je příprava smluvní dokumentace u dluhopisové transakce. Právo ale není šachová partie s omezenými postupy,“ říká v rozhovoru Karel Muzikář, jeden z nejvlivnějších tuzemských advokátů.

 
Advokát Karel Muzikář (2018). | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
Advokát Karel Muzikář (2018). 

 

Karel Muzikář, jeden z nejvlivnějších tuzemských advokátů, v rozhovoru mimo jiné říká: „Advokátů je hodně, což vede k tomu, že se hodinové sazby snižují. Před 15 lety byly průměrné sazby advokátů z velkých firem kolem pěti až šesti tisíci korun za hodinu a často i více. To je dnes velmi výjimečné, sazby hodně klesají. To samo o sobě ukazuje, kam se tuzemský trh vyvíjí. V Londýně či New Yorku jde vývoj úplně opačným směrem, hodinové sazby tam jdou o pět až deset procent ročně nahoru.“

LIDOVÉ NOVINY: Letos po šesté získala vaše kancelář cenu Právnická firma roku pro nejlepší mezinárodní kancelář. Jak vnímáte vývoj tuzemského právního trhu ve vztahu k celosvětovému?

MUZIKÁŘ: Za čtvrt století, po které jsme na zdejším trhu, došlo ve světě k velké proměně právních služeb. Advokátů začíná být hodně a transakcí zdaleka není tolik. Finanční podmínky v advokacii už zdaleka nejsou stejně zajímavé, a tudíž začíná být poměrně komplikované sehnat špičkové mladé právníky. Těch, co se advokacii za současných podmínek chtějí věnovat, ubývá.

LIDOVÉ NOVINY: Jde o problém jen na českém trhu právních služeb?

 

Finanční podmínky v advokacii už zdaleka nejsou stejně zajímavé, a tudíž začíná být poměrně komplikované sehnat špičkové mladé právníky. Těch, co se advokacii za současných podmínek chtějí věnovat, ubývá.

 

MUZIKÁŘ: Je to celosvětový trend, nejen v advokacii. Skoro nikdo už dnes nechce pracovat deset až dvanáct hodin denně, což bylo běžné v západní Evropě celé generace a v devadesátých letech i u nás. Kult práce je nahrazován tím, čemu se říká „work-life balance“. Je kladen větší důraz na volný čas a realizaci představy, jak jej využít. Při pohovorech s novými kandidáty zjišťuji, že ani nadstandardní ohodnocení není prioritním motivem přijmout náročnou práci advokáta.

LIDOVÉ NOVINY: Proměňuje se i vnímání advokátní profese?

MUZIKÁŘ: Historicky mnoho advokátů považovalo tuto profesi za „noblesní a statusové“ povolání a sami sebe za něco lepšího. Je to ale služba, tvrdá a zcela závislá na časových potřebách klientů. A v té službě nemůžete práci odmítnout s tím, že za chvíli odcházíte na koncert nebo do divadla. To platívalo dřív. Dnes, kdy je společnost bohatá, si tu práci mnozí odpustí, protože již nejsou motivováni.

Ale je tu další zásadní moment, a to je nadšení. V devadesátých letech jsme nepočítali dny a noci strávené v práci, prostě byli jsme „u toho“, když se pokládaly základy nového státu. Dnes u drtivé většiny advokátů nic z toho neplatí – jde o čistě tržní pohled na řemeslo. Co nabízí za službu mozku, a co mu za to je trh ochoten zaplatit.

LIDOVÉ NOVINY: Tím se dostáváme k honorářům. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?

 

Kult práce je nahrazován tím, čemu se říká „work-life balance“. Je kladen větší důraz na volný čas a realizaci představy, jak jej využít.

 

MUZIKÁŘ: Advokátů je hodně, což vede k tomu, že se hodinové sazby snižují. Před 15 lety byly průměrné sazby advokátů z velkých firem kolem pěti až šesti tisíci korun za hodinu a často i více. To je dnes velmi výjimečné, sazby hodně klesají. To samo o sobě ukazuje, kam se tuzemský trh vyvíjí. V Londýně či New Yorku jde vývoj úplně opačným směrem, hodinové sazby tam jdou o pět až deset procent ročně nahoru.

LIDOVÉ NOVINY: Co je příčinou takového rozdílu?

MUZIKÁŘ: V Česku je mnoho právníků na relativně malý trh. Velké transakce, které se dělaly v době privatizace, držely sazby nahoře, poptávka po vysoce kvalifikovaných právnících převyšovala nabídku. Velkých transakcí tohoto typu je teď mnohem méně. Je to ale i o kvalitě služeb. Mnoho kanceláří se totiž snaží udržet na trhu za každou cenu a za práci na komplikovaných případech nabízejí velmi nízké sazby.

Jenže výsledky tohoto přístupu se bohužel někdy ukážou až za mnoho let. Američani na to říkají „You pay peanuts, you get monkeys“. Češi na to mají zase přiléhavé přísloví „Za málo peněz málo muziky“. Klient by si měl vždy uvědomit, že kvalita právní služby bude přímo úměrná vynaloženým prostředkům. Sice neplatí, že co je drahé, je dobré, zato většinou platí, že co je laciné, bývá šunt.

LIDOVÉ NOVINY: Kam bude do budoucna tento trend směřovat?

 

V devadesátých letech jsme nepočítali dny a noci strávené v práci, prostě byli jsme „u toho“, když se pokládaly základy nového státu. Dnes u drtivé většiny advokátů nic z toho neplatí – jde o čistě tržní pohled na řemeslo. Co nabízí za službu mozku, a co mu za to je trh ochoten zaplatit.

 

MUZIKÁŘ: Na trhu uspějí jen ty kanceláře, které budou mít absolutní špičky v oborech, za které budou klienti ochotní zaplatit odpovídající částky. Velké fúze a akvizice, komplikované soudní spory, náročné soutěžní věci, finanční a bankovní regulace, tam se budou koncentrovat vysoké nároky na kvalitu, tam bude trh ochoten platit prémiové ceny. Úspěch bude záviset na osobnostech jednotlivých právníků. Trh bude ochotný vysoce honorovat jen naprostou špičku, bez ohledu z jaké kanceláře.

Klienti chtějí uspět, a proto je zajímá, co má jejich právník v hlavě, a ne na vizitce. Ostatně trendy v advokátním byznysu vždy udával anglosaský svět. V New Yorku sídlí jedna špičková mezinárodní kancelář vedle druhé. Ale úplně nejlepší z hlediska všech měřitelných kriterií je Wachtell, Lipton, Rosen & Katz – kancelář zcela domácí, působící jen v New Yorku.

LIDOVÉ NOVINY: Bude na to mít vliv avizovaná finanční krize?

MUZIKÁŘ: Ještě to uspíší. Bude mít na advokacii očistný efekt. Přežijí jen kvalitní advokáti, co nesou přidanou hodnotu pro klienta. Ještě před krizí v roce 2008 bylo relativně hodně práce pro všechny a klienti byli ochotní platit velké peníze i za průměrnou advokacii. To krize změnila. Klienti začali více dbát, aby platili jen za to, co považují za přidanou hodnotu.

LIDOVÉ NOVINY: Jak do oblasti prémiových právních služeb zasáhne vstup umělé inteligence?

 

Klient by si měl vždy uvědomit, že kvalita právní služby bude přímo úměrná vynaloženým prostředkům. Sice neplatí, že co je drahé, je dobré, zato většinou platí, že co je laciné, bývá šunt.

 

MUZIKÁŘ: Nevěřím, že umělá inteligence bude schopná nahradit úplnou syntézu schopností špičkového právníka. Možná u komoditizovaných věcí, jako je příprava smluvní dokumentace u dluhopisové transakce. Právo ale není šachová partie s omezenými postupy. Ve špičkové advokacii proto robotizace místo mít nebude.

LIDOVÉ NOVINY: Byly proměny trhu důvodem změny ve vaší kanceláři – že se česká pobočka osamostatní?

MUZIKÁŘ: Změna se týká jen vlastnické struktury. Pro klienty se nic nemění. Všichni partneři, klíčoví právníci, celý tým, všichni budou nadále dělat to, co dělali dosud – poskytovat špičkové právní služby v České republice. Kde bude třeba zahraničního práva, pak jako doposud ve spolupráci s příslušnou pobočkou. Zároveň nám to dá šanci obsluhovat i klienty, které jsme dříve museli odmítnout kvůli střetu zájmů, kdy některá z poboček po světě zastupovala protistranu i v naprosto nesouvisející transakci.

LIDOVÉ NOVINY: Proslýchá se, že vám část konkurentů chtěla přebrat právníky. Bylo to tak?

 

Úspěch bude záviset na osobnostech jednotlivých právníků. Trh bude ochotný vysoce honorovat jen naprostou špičku, bez ohledu z jaké kanceláře. Klienti chtějí uspět, a proto je zajímá, co má jejich právník v hlavě, a ne na vizitce.

 

MUZIKÁŘ: Takové snahy byly a jsou dosti intenzivní. Nikdo z našeho týmu partnerů, advokátů či koncipientů ale vábení sirén nevyslyšel. Jsem velmi rád, že spolu se mnou věří dlouhodobé vizi naší kanceláře. Nicméně chápu touhu uchvátit do svých řad naše právníky či právničky. Byl jsem náporem nabídek paradoxně potěšen, neboť to svědčilo o tom, že konkurence šla po kvalitních právnících.

Sám se dívám po okolí a na trhu u konkurence vidím několik fenomenálních právníků, které bych rád měl v našich řadách. Není ale vůbec podstatné jméno těchto kanceláří, mě zajímají konkrétní lidé. V lidech, ne firmách leží budoucnost kvalitní advokacie u nás.

Karel Muzikář

  • Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, další titul získal na univerzitě v New Yorku. Je hlavním partnerem české pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges.
  • V letech 1993 až 2013 byl členem externí poradní skupiny českého prezidenta. Osm let byl také místopředsedou Rozhodčího soudu pražské burzy.