Větší drzost si lze těžko představit. Způsob, jakým dluh uhradil - v časovém kontextu událostí, je daleko horší, než kdyby do funkce ministra financí nastoupil zadlužený po uši. Jestli hlásí, že teď má čistý štít, škaredě se mýlí. Právě naopak. Nechutně se zašpinil, a není sám. Navrhl by ho inteligentní Rusnok do funkce ministra, kdyby předem nevěděl, že svůj dluh během dvou dnů splatí? Souhlasil by Zeman při konzultacích s tímto adeptem, kdyby nevěděl totéž?

Jen hlupák by tomu uvěřil, jen aroganti s velkou mocí si dovolí předložit veřejnosti kecy o tom, že zázračně načasované sumy přistály na Fischerově kontě bez souvislosti s jeho jmenováním ministrem financí. Cokoli tvrdí Fischer a jeho přívrženci nemůže vyvrátit názor vycházející ze zdravého rozumu, že se jedná o kolosální veřejnou korupci v nejvyšší státní úrovni. Fischer hlasitě přísahá, že žádné odměny nebudou, že si ho může každý zkontrolovat. Ha, ha. Odměny za uhrazenou sekeru visící za pípou několik  dlouhých měsíců přece nikdy nedostanou ti, co tak štědře pomohli, ale nevystopovatelní z pátého kolena, kteří vědí dobře, komu za co platí.

My balíci se máme radovat, že nový ministr je čistý jak lilie. Je jenom jedno vysvětlení pro celou tuto frašku. Opilí radostí ze získaných pašalíků, s vidinou moci a peněz, zapomněli herci této trapné frašky na inteligenci těch, kteří jejich hry platí.