Jdi na obsah Jdi na menu

Prokázal, že na Shakespearově díle pracoval i někdo jiný. Český lingvista naučil stroj rozeznávat autory

 

Jeden z nejznámějších údajných portrétů Williama Shakespeara vznikl mezi lety... | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
Jeden z nejznámějších údajných portrétů Williama Shakespeara vznikl mezi lety... 
foto: National Portrait Gallery, London

 

Praha Lingvista Petr Plecháč z Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve své studii dokázal, že anglické renesanční drama Jindřich VIII. nenapsal pouze William Shakespeare. Už v 19. století se objevily úvahy, že spoluautorem je ještě další dramatik John Fletcher. Plecháč pomocí strojového učení „vytrénoval“ algoritmus rozeznávat literární styl obou dramatiků. Výsledky ukázaly, že Shakespeare je autorem hry jen z poloviny.

Lidovky.cz: Proč se u divadelní hry Jindřich VIII. začalo pochybovat o autorství Shakespeara?
Přinejmenším od 18. století se mluvilo o tom, že styl textu je nezvykle různorodý. Hypotézu, že hra vznikla ve spoluautorství s Johnem Fletcherem, ale vyslovil až v polovině 19. století britský literární analytik James Spedding.

Lidovky.cz: Jaký literární styl je typický pro Williama Shakespeara a jaký pro Johna Fletchera?
Sám Spedding například uvedl jako hlavní argument to, že Fletcher užívá mnohem častěji verše s jednou slabikou navíc (takzvaný extrametrical syllables). Rozdíly pak najdeme třeba i v užívání ukazovacích zájmen. Shakespeare používal ve svých dramatech you (ty, vy) a them (tyto, je, jich), zatímco Fletcher zvolil zkrácené varianty ye a ‘em. 

John Fletcher

  • anglický dramatik pozdní renesance
  • patřil k nejplodnějším autorům na přelomu 16. a 17. století
  • působil v prestižní divadelní společnosti Služebníci královi

Lidovky.cz: Podle čeho odhaluje váš algoritmus autora textu?
Algoritmus měří četnosti výskytu několika stovek nejfrekventovanějších slov a několika stovek nejfrekventovanějších rytmických konfigurací v prokazatelně Shakespearových a prokazatelně Fletcherových dílech. Na základě těchto dat je pak pomocí strojového učení vytvořena klasifikační funkce, která rozhoduje, čí autorství je u jednotlivých částí hry pravděpodobnější.

Lidovky.cz: Jaká díla jste vybral, aby se algoritmus naučil styl dramatiků?
Vybral jsem díla pocházející zhruba z období předpokládaného vzniku hry Jindřich VIII., což bylo v 1613. Konkrétně se jednalo o Shakespearovy hry Coriolanus, Cymbelín, Zimní pohádka a Bouře a Fletcherovy hry Zkrocení zlého muže (Woman‘s Prize), Valentinian, Monsieur Thomas a Bonduca.

 

Graf s velkou přesností ukazuje, kterou část divadelní hry Jindřich VIII....

Graf s velkou přesností ukazuje, kterou část divadelní hry Jindřich VIII. napsal Shakespeare a kterou Fletcher.

 

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá, než se algoritmus naučí literární styl autora a co to všechno obnáší po technické stránce?
Samotné učení nezabere víc než několik desítek minut. V dnešní době navíc existuje celá řada softwarových knihoven, které umožňují implementovat metody strojového učení v několika málo řádcích kódu. Zdaleka nejpracnější je texty označkovat, to znamená například segmentovat verše na slabiky a určit, které z nich nesou přízvuk. I tento proces byl ovšem automatizovaný, a to pomocí softwaru vyvinutého na Stanford University.

Lidovky.cz: Jaká nová zjištění přinesla vaše analýza?
Díky kombinaci různých textových charakteristik dokáže metoda pracovat s relativně malými kousky textu a rozpoznat s vysokou přesností, kde došlo ke změně autorství. V zásadě se ale výsledky od původní Speddingovy hypotézy až zas tak moc neodlišují. Na rozdíl od něj moje analýza nepracuje s jedním izolovaným ukazatelem, ale s komplexní informací vyplývající ze stovek takových charakteristik. Výsledky tak lze považovat za mnohem spolehlivější.

 

Petr Plecháč (uprostřed) s pomocí strojové analýzy dokázal určit autora u každé...

Petr Plecháč (uprostřed) s pomocí strojové analýzy dokázal určit autora u každé scény ve hře Jindřich VIII.

 

Lidovky.cz: Dá se říci, kolik procent napsal Shakespeare?
Z výsledků vyplývá, že Shakespeare je autorem více než poloviny veršů.

Lidovky.cz: Odhalil algoritmus i nějakého jiného autora?
Vedle Shakespeara a Fletchera byl testován i další anglický dramatik Philip Massinger, jehož možná autorská účast bývá občas zmiňována v odborných studiích. To se ale ukázalo jako nepravděpodobné.

Lidovky.cz: Budete analyzovat i další Shakespearova díla?
V současné době pracuji na analýze hry Dva vznešení příbuzní. Už první vydání z roku 1634 ovšem uvádí, že ji napsali významné osobnosti té doby John Fletcher a William Shakespeare. Takže názor, že se jedná o ryze Shakespearovo dílo, je ve výrazné menšině.

Petr Plecháč

  • studoval Českou filogii a Teorii literatury na FF UP v Olomouci
  • od roku 2015 studuje Matematickou lingvistiku na FF UK v Praze (doktorské studium)
  • Vedoucí Versologického týmu AV ČV
  • od roku 2011 pracuje v oddělení ÚČL AV ČR
  • zaměřuje se na kvantivní a korpusovou versologii
  • zabývá se analýzou stylu za pomoci statistických metod a strojového učení
  •  je nositelem Prémie Otto Wichterleho a Visegrad Group Academies Young Researcher Award