Jdi na obsah Jdi na menu

Předkové by Vám naplili do očí!

16. 2. 2016
Zatímco naši předkové statečně bojovali s Turkem a mnoho z nich položilo v četných bitvách s nimi své životy, jejich potomci se pokorně plazí na sultánově dvoře s poníženými suplikami o pomoc a finančními dary. Hanba a hnus!

Pokud už jste na to zapomněli vy, vážení slovanští bratři, pak vás ujišťuji, že si to ještě dobře pamatují muslimové! Vřele doporučuji pročíst si Islam.cz, kde najdete řadu článků o historii vztahů mezi Turky (muslimy) a Střední Evropou.

Pro ty „zapomětlivější“ znovu připomenu projev tehdejšího tureckého ministra zahraničí a dnešního premiéra Ahmet Davutoglu, předneseného v Sarajevu, který bychom se všichni měli povinně naučit zpaměti: „přejeme si nový Balkán založený na politických hodnotách, ekonomické spolupráci a kulturní harmonii. Byl to osmanský Balkán a my jej jako takový obnovíme. Staletí osmanského Balkánu byly úspěšnou érou, ke které je třeba se opět vrátit.“ Volně přeloženo: chce-li Turecko obsadit Balkán, musí odtud nejprve vytěsnit EU. Nu a migranti jsou ten nejúčinnější nástroj, jak tohoto cíle, navíc bez jediného výstřelu dosáhnout.

Klíčovou otázkou je, zda se to Turkům může skutečně podařit? Obávám se, že to možné je, nebo jinak, nelze to úplně vyloučit. Slovanská elita vymyslela, že na „obranu“ svých zemí vytvoří „záložní makedonsko – bulharské hranice“. Dokonce nad touto geniální myšlenkou svolává summit V4 za účasti makedonského a bulharského premiéra. Hlavní „chybičkou“ tohoto plánu je, že nový plot nijak proud migrantů neoslabí, ale jej jen přesměruje. „Dírou“ v tomto plotě jsou řecko – albánské hranice, odkud mohou migranti pokračovat přes Černou Horu dále do Evropy. Nejvíce se tohoto „plánu“ děsí Itálie, které hrozí, že část migrantů se přes Jaderské moře přeplaví k nim a přes italské území bude pokračovat dále do Evropy. Připomínám dále, že smyslem existence Rakousko – Uherska bylo stát se hrází proti výbojům Osmanské říše. Ať už se nám líbí, či nelíbí, skutečně vojensky bránitelné hranice Evropy leží až jeho bývalých Rakousko – Uherských hranicích.

Sečteno a podtrženo: vytáhneme-li schengenské hranice až někam ke Slovinsku a nedojde-li k nějakému zázraku ve smyslu změny zákonů umožňujících EU uprchlíky do Turecka vracet, nezbude nám nic jiného, než Balkán skutečně vyklidit. Vytvořené mocenské vakuum Turci za pomoci Albánců, Kosovců a Bosňanů jistě rádi zaplní a Balkán tak skutečně může padnout do rukou obrozující se Osmanské říše.

Pro ty, co už zapomněli, uvádím mapku Osmanské (Ottomanské) říše v jejím největším rozkvětu:

 
Podaří-li se Turkům Balkán obsadit, pak s jídlem roste chuť a v dalším kroku Osmanská říše může naplánovat dobytí Vídně, což byl vždy jejich sen! Turečtí stratégové spolu s obsazením Balkánu vytvoří novou, jihobalkánskou uprchlickou trasu, směřující přes Bulharsko, Rumunsko a Ukrajinu na Slovensko a Maďarsko. Vídeň pak sevřou do „uprchlických“ kleští z jihu (Balkán), Východu (Maďarsko) a severu (Slovensko). Předesílám jen, že to není můj výmysl, sloužící ke strašení Slovanů, ale vznik této trasy předvídá i evropská pohraniční agentura FRONTEX. Osud Vídně, Maďarů, Slováků a Čechů si jistě každý čtenář domyslí sám.
Souhrnně řečeno: Osmanská říše vždy byla konkurentem Evropy a mnohdy se ji snažili dobýt. Připomínám, že Osmanská vláda nad Balkánem trvala 300 let! Ještě déle trvala jejich nadvláda nad Sýrií, jejíž část dnes chtějí Turci znovu obsadit. K Turkům se musíme chovat jako k potenciálním nepřátelům a zavést proti nim minimálně hospodářské sankce do doby, než k nám přestanou posílat uprchlíky. Pokud ani to nepomůže, postavit evropskou pohraniční stráž, která i násilným způsobem zabrání v průniku migrantů do Evropy. Z vlastní zkušenosti víme, že jediné na co muslimové slyší, je síla. Neváhejme ji proti Turkům použít! Naši spojenci, dokonce ani v NATO nejsou, protože jediné o co jim ve skutečnosti jde je obnovit zašlou slávu Osmanské říše. Turci s námi hrají dvojakou hru nejen v Sýrii, ale i na Balkáně.

Nu a co říci na závěr? Snad jen vzkázat České vládě a parlamentu, které tak rády následují německého vzoru, že by měly jít s dobou, viz: http://www.bundestag.de/ar/.

 


Ne, nemýlíte se, jsou to opravdu oficiální webové stránky ctihodného Bundestagu … v arabštině!