Jdi na obsah Jdi na menu

Od ledna budou odvádět na sociálním pojištění všichni stejně

28. 2. 2016

Zaměstnanci, kteří dobrovolně vstoupili do II. důchodového pilíře, odváděli o 3 % méně na povinném sociálním pojištění. Z důvodu zrušení II. pilíře však již za leden budou odvádět stejné pojistné jako zaměstnanci, kteří do II. pilíře nevstoupili. Jak bude probíhat výplata naspořených peněz v II. pilíři?

II. pilíř byl zrušen, již od 1. července 2015 nebylo možné do systému nově vstoupit. Celkem tak do II. pilíře vstoupilo cca 84 tisíc lidí. Po zbytek roku 2015 odváděli účastníci do II. pilíře peníze ze své hrubé mzdy. Při dobrovolném vstupu do II. důchodového pilíře se odvádělo méně do povinného I. pilíře.

Zaměstnanci a pojistné

Zaměstnanci, kteří nevstoupili do II. pilíře, odváděli ze své hrubé mzdy 6,5 % na povinném sociálním pojištění. Dalších 25 % za zaměstnance odváděl jejich zaměstnavatel. Za výpočet povinného pojistného a jeho zaplacení je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec, který dobrovolně vstoupil do II. pilíře, odváděl na povinném sociálním pojištění 3,5 % ze své hrubé mzdy. Do II. pilíře potom odváděl 5 % z hrubé mzdy (3 % z důvodu snížení sazby povinného pojistného plus vlastní spoření ve výši 2 % z hrubé mzdy). Zaměstnavatelé dále odváděli za zaměstnance na sociálním pojištění 25 %.

Praktický příklad 1)

Paní Nováková měla hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč a vstoupila do II. pilíře. Za měsíce účasti v II. pilíři bylo paní Novákové sraženo na povinném sociálním pojištění jejím zaměstnavatelem 1 225 Kč (35 000 Kč x 3,5 %), zaměstnavatel odvedl za paní Novákovou na povinném pojistném 8 750 Kč (35 000 Kč x 25 %). Celkový odvod do povinného pilíře činil 9 975 Kč (1 225 Kč + 8 750 Kč). Do II. pilíře paní Nováková prostřednictvím zaměstnavatele odvedla 1 750 Kč (35 000 Kč x 5 %).

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec pan Černý má hrubou mzdou 35 000 Kč. Do II. pilíře nevstoupil. Panu Černému srážel zaměstnavatel z hrubé mzdy na sociálním pojištění 2 275 Kč (35 000 Kč x 6,5 %) a současně za něj odváděl na sociálním pojištění dalších 8 750 Kč (35 000 Kč x 25 %). Celkový odvod do I. pilíře je 11 025 Kč (2 275 Kč + 8 750 Kč).

OSVČ a II. pilíř

Osoby samostatně výdělečně činné, které vstoupily do II. pilíře, odváděli na povinném sociálním pojištění do I. pilíře 26,2 % z vyměřovacího základu a 5 % z vyměřovacího základu do II. pilíře. OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily, odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu, popř. minimální vyměřovací základ, pokud je tento vyšší než skutečný vyměřovací základ. OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, musí odevzdat za celý rok nejenom přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ, ale i pojistné přiznání pro finanční úřad.

Praktický příklad 3)

Živnostník pan Krejčí vstoupil do II. pilíře. Hrubý roční zisk byl 600 000 Kč. Na povinném sociálním pojištění zaplatil za celý rok 78 600 Kč (600 000 Kč x 50 % x 26,2 %). Do II. pilíře zaplatil pan Krejčí 15 000 Kč (600 000 Kč x 50 % x 5 %). Kdyby pan Krejčí do II. pilíře nevstoupil, tak by odvedl za celý rok na povinném pojistném do I. pilíře 87 600 Kč (600 000 Kč x 50 % x 29,2 %).

Zrušení II. pilíře mění odvody

Z důvodu zrušení II. pilíře se naposledy za prosinec 2015 odvedou peníze do II. pilíře. Od ledna 2016 budou všichni zaměstnanci odvádět povinné pojistné ve stejné sazbě. Všem zaměstnancům bude tedy sraženo na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy a dalších 25 % za ně zaplatí zaměstnavatel. Žádný z účastníků o své peníze naspořené v penzijní společnosti nepřijde. Všechny nároky by měly být vyplaceny koncem roku 2016, celkový proces ukončení je náročný, proto nelze peníze vyplatit ihned začátkem roku. Penzijní společnosti budou se svými klienty komunikovat a každý účastník II. pilíře si bude moci zvolit způsob výplaty naspořených prostředků. Buď zasláním na bankovní účet nebo převodem na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření.

Finance.cz