„Kromě Antarktidy vyplácí ČSSZ důchody do všech kontinentů světa včetně tak exotických států, jako jsou například Seychely, Madagaskar, Portoriko nebo Fidži,“ uvedla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. U těchto zemí jde obvykle o jednotlivce. Z přehledu vyplývá, že jeden Čech pobírá důchod i například ve válkou zmítané Sýrii, další v mimořádně chudé africké zemi Etiopii.

Lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na  účet u peněžního ústavu v cizině, nebo šekem na adresu v zahraničí, či na účet banky v České republice. Celkově převažují výplaty do ciziny na účet. Způsob si však lidé volí sami, není-li určeno jinak. Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze bezhotovostně, tedy na bankovní účet.

Prvních deset zemí podle počtu příjemců důchodu z ČR v zahraničí
Pořadí Stát Počet důchodců
1. Slovenská republika 28 087
2. Spolková republika Německo 18 382
3. Polsko 14 303
4. Kanada 3 662
5. Švýcarsko 3 226
6. Spojené státy americké (USA) 2 863
7. Rakousko 2 730
8. Austrálie 2 227
9. Bulharsko 2 059
10. Řecko 1 879
k 30. 6. 2015, zdroj: ČSSZ

 

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li to upraveno jinak, je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. To musí být vlastnoručně podepsané důchodcem a podpis úředně ověřený, například zastupitelským úřadem.

Příjemce důchodu s výplatou na účet (v cizině nebo v Česku) předkládá ČSSZ potvrzení z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Což může být čtvrtletně, pololetně nebo v jiném intervalu. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly výplaty důchodu. Důchod se vyplácí vždy zpětně, do konce měsíce, v němž bylo „potvrzení o žití“ doručeno ČSSZ.

„V praxi to znamená, že důchod je vyplácen tolikrát, kolikrát ročně klient potvrzení zašle. Například pokud tak klient učiní dvakrát ročně, bude výplata důchodu za zpětné období provedena rovněž dvakrát ročně,“ dodala mluvčí.

Pro Slovensko platí i v tomto ohledu jiné pravidlo. Důchody jsou na účty klientů vypláceny měsíčně a oni musí potvrzení předkládat čtyřikrát ročně.

Autor: tov., Novinky