Nevůle, která se zrcadlí v počinu tohoto soudce, je zcela evidentní. Soudce vydal své rozhodnutí bez odůvodnění-( žádný logický důvod, proč by se Dr. Rath neměl zůčastnit hlasování jako poslanec Parlamentu ČR, totiž neexistuje) a tudíž občan ČR už nemůže být na pochybách, jaká hra je na Dr. Rathovi páchána.

Na samém začátku vzetí Dr. Ratha do vazby, vydal soud v Ústí nad Labem prohlášení a na jeho podkladě média vypustila do světa informaci, že do doby trvání koluzní vazby, by se Dr. Rath neměl zůčastňovat hlasování ve Sněmovně. Podle tohoto výroku soudu by už ale dávno mělo být Dr. Rathovi umožněno vykonávat mandát poslance, neboť důvody koluzní vazby jsou dávno pryč. Více však je obsaženo v Ústavě ČR, Čl. 26, kde se praví, že poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Je absurdní a zároveń smutné a beznadějné- uvědomění si, jaká nespravedlnost a potupa je páchána na Dr. Davidu Rathovi, po celou dobu sledování jeho případu. Nestandardnost, účelovost, manipulace, nevůle zainteresovaných složek, šikana....... Až směšně zaznívají některá rozhodnutí soudu v případě Dr. Ratha, kdy celá řada faktů je potlačována do pozadí, kdy doslova "pod koberec" se zametají závažné skutečnosti, hovořící ve prospěch Dr. D. Ratha( např. manipulace s odposlechy) a jako odůvodnění např. k trvání vazby, se uvádí věci, které vypovídají o prosté nevůli a šikaně soudů. Za nutné považuji zmínit, že důvody, které slouží k držení Dr. Ratha ve vazbě, jsou už pro velkou část veřejnosti silně podezřelé a celá řada profesionálů už pochybnosti směrem k vazbě Dr. Ratha, vyjádřila.

Soudce Robert Pacovský, který rozhodl nepustit Dr. Davida Ratha do Sněmovny, zůčastnit se hlasování o rozpuštění Sněmovny a vykonat tak povinnost poslance, který získal svůj mandát na základě voleb, se staví do očí veřejnosti jako soudce, jehož rozhodování je řízeno těmi, kteří už od samého začátku tahají za nitky v uměle vykonstruované kauze DR, těmi, kteří rozhodli o likvidaci poslance a především člověka- Davida Ratha a nezbývá, než vyslovit názor o totálním pádu justiční spravedlnosti a důvodné nedůvěře v tento orgán.

Autor: Beata Krusic